Urriak 11: Hemen plazaratuko dituzue zuen kritika lanak.
Eta argitaratzen ez badakit zer?
Begira hau
Urriak 20: Dagoenekobalorazioaeginda duzue. Akatsetatik ikasi behar dugula argi dago, beraz, zuzenketak egin beharrekoak dira. Behar bada, hurrengo batean zuzendutakoaren balioa gehituko diot hasierako notari2010 Milgram-en Obedientzia Esperimentua
Dokumental honetan azaltzen da telebista-lehiaketa berri bat, parte hartzen dutenek borondatezko 80 pertsona dira, baina haiek ez dakite Stanley Migramek egin zituenen antzeko esperimentuan parte hartzen ari direla, populazioaren obedientzia ikertzeko. Autoritatearen gain egonez gero.
Lehiaketa honetan, aurkezle batek ordenatzen die parte hartzaileei, haien kideei deskarga elektrikoak egin ditzatela hauek galderei huts egiten duten bakoitzean, beraz joko honek behartzen ditu torturatzaileak izatea, deskarga elektrikoak maila ia hilgarrietara arte egitea.
Pertsona talde batek presio batean menderatuak badira beste pertsona batzuei kaltea egitera heldu daitezke . Parte-hartzaileek deskarga elektrikorik emateko gai izango al dira?, zer muturretara arte iristeko gai izango dira?
Esperimentua eginez gero hipotesia ona dela esan dezakegu, hau da, frogatu egin da nola pertsona batzuk presioan menderatzen baditugu, hauek kapazak izango dira beste batzuei karga elektrikoak ematera; nahiz eta parte hartzaile batzuk bere kideagatik kaxatu eta ia jokoa gelditu ahal duten galdetu, lehiaketaren aurkezleak jarraitzeko animatzen diela ikusten dutenean, orduan jokoarekin jarraitzen dute amaitu arte.
Esperimentua 10 egunez eginez gero ikusi dugu parte hartzaileen artean %81ª amaiera arte ailegatu zirela, Milgram-en obedientzia esperimentuan baino gehiago, hasieran pertsona boluntarioen %16ª bakarrik amaierara arte iritsiko zirela pentsatzen zuten, baina esperimentua egin eta gero ikusi zuten boluntario hauen %65a amaierara arte heldu zirela.
Kapazak izango gara gizakiak, gauza hain itsusiak egiteko? Telebistak gu menderatzea lortuko du, edo beharbada jada egin du?
Albert Einsteinek esaten zuen bezala:
“Jendea ona da zigorrari beldurra diotelako eta sari bat espero dutelako, beraz talde errukari bat gara.”
Sandra Martinez Jimenez 1. A
Solomon Asch
Nik Solomon Asch-en bi esperimentu azalduko ditut , psikologia sozialaren barruan, talde presioari buruz.

Esperimentuak:
Lehenego esperimentuan klase batean sei pertsona zeudela, sei pertsona haietatik bost aktoreak ziren. Seigarren pertsona horrek benetako test baten lehiakidea zen. Irakaslea, orri bat atera zuen eta orri horretan lau marra marraztuta zeuden, bat ezkerrean eta veste hirurak eskuinean. Egin behar zutena, eskuineko zein marra ezkerrekoa bezalakoa zen esatea. Irakaslea galdetzen duenean, aktoreak erantzun okerra esan behar zuten. Lehenego test-an, aktoreak erantzun okerra ematen dute baina seigarren pertsona horrek, berak pentsatzen duena esaten du, hau da, erantzun zuzena ematen du. Bigarren test-tik aurrera hasten da akotoreak esaten dutena erantzuten, berak erantzun hori zuzena ez dela jakin arren. Honekin zerikusia badu ere bigarren esperimentua; test-aren subjetua igogailua batean sartzen da. Subjetua sartu eta gero, hiru pertsona gehiago sartzen dira, Hiru pertsona horiek, subjetua begiratzen dagoen kontrako aldera jartzen dira. Hasieran deseroso dago baina azkenean biratu egiten da eta beste hiru pertsonak begiratzen dauden aldera ipintzen da.

  • Zergatik galdera baten erantzuna zihur dakizunean beste guztiek beste erantzun bat esaten badute, zuk besteek esandako erantzuna esango duzu, okertuta zaudela jakin arren?

  • Lehenengo adibidean oso erraz jaso ahal duzu eragina besteengandik baina bigarren adibidean muturreko egoera bat iruditzen zait , irreala baita. Beraz, hain errazada da beste pertsona batean eragina egitea edo manipulatzea?
Ane Arcediano 1ºD.

Giza jokaerak


Zertarako da baliogarria giza jokabideak aztertzen dituen blokea? Bloke honek, besteen aurrean nolako jokaerak ditugun lantzen du, hau da, nola aldatzen ditugun gure joakerak eta gure iritzi pertsonalak talde baten barruan egonda edo besteek zutaz zer pentsatzen dutenari ematen diogun inportantzia aztertzen du.
Beti bezala gai honetan ezin da generalizatu, baina gehienetan espero dugun erantzuna jasotzen dugu, hau da, ia pertsona guztiak talde baten iritziaren menpe geratzen gara.
Esperimentu hauek egiteko lehenengoko pausua materia, bueno kasu honetan gizakia, aztertu behar dugu, hau da gizakia talde barruan nola moldatzen den behatzen da, hori ikusi eta gero konturatzen gara nolako jokamolde eukitzen ditugun eta honekin hainbat galdera sortzen zaizkigu, adibidez; Hainbestekoa da taldeko influentzia?
Teoria hori azaltzeko eta galderei erantzunak emoteko esperimentu asko egin dituzte, nozki hauen erantzun zuzena eta zihurra esan ahal izateko behin eta berriro errepikatutako esperimentuak dira, non beti erantzun berberak jaso dira.
Nik aukeratutako bideon Asch-en esperimentua da:
Asch subjektu bakarreko esperimentua da, partaideetatik bat boluntario moduan aukeratzen baita, hau izango da subjektu moduan hartzen dutena, eta besteak aktoreak izango dira, honen zeregina ezkerraldean dagoen marrari bere "bikotea" edo berdina den beste bat aukeratzea beste hiruren artean, subjektua ez dakiena da besteak aktoreak direla. Orduan berdina zein den galdetzen diotenean lehenengo aldian bera zuzentzat hartzen duena esaten du, bigarren aldian halabait, bere "pentsatzeko era" aldatzen du besteen erantzunak entzuterakoan.
Hor ikusi dezakegu nola teoria baieztatzen den.
  • Kasu hauetan, ematen ditugun erantzunak nahigabe ateratzen zaizkigu, hala besteen iritziarekin bat egoteko edo besteen "azeptazioa" jasotzeko ematen ditugu?
  • Benetan taldearen barruan dagoela sentituko gara?

    Tania Mayordomo 1.A


Baldintzapen bikarioa, Albert Bandura.


Bideo honen ideia nagusia nola bakarrik zerbait ikusteagatik, kasu honetan pelikula bat ikusteagatik, zelan portaera aldatzen dugun da, normalean imitatzen. Youtubeko bideo honetan eskolaurreko ume talde bat gizon nagusi baten plastikozko panpina bat jipoitzen ari den film bat ikustean ari dira, zaplaztekoak ematen eta airera botatzen. Gero, ume bakoitzari bakarrik utzi zioten gela batean jostailuekin eta panpina berdinarekin. Orduan, filma ikusitako ume guztiek portaera imitatu zuten panpinari jotzen.

Jarrera honi baldintzapen bikarioa deitzen zaio, Albert Bandura psikologoak garatu zuena. Teoria hau, ikasketa sozialarena, ereduaren behaketan datza. Subjektuaren erreakzio emozionala eta estimuluak ikusita, umeak imitatzen saiatzen dira. Hau da, bideo honetan umeak imitatzen saiatu dira pertsonak berarentzako modeloak direla. Horregatik nagusi batek egiten badu, beraiek baita ere egingo dute.

Nik baldintzapen bikarioari buruzko gaia aukeratu dut, bizitzako errutinan asko ikusten delako. Nik esango nuke egunero ikusten dela, adibidez, klasean ez badakizu zer egin behar duzun, ikasle bati begiratzen diozu eta imitatzen duzu zer egiten dagoen nahiz eta ez jakin ondo ala txarto dagoen. Seguruenik guztiok egin dugula halako berdina, baina zergatik? Beharbada beldurra zu zeu izateaz? Nire ustez, normalean jendeak ez du onartzen ‘desberdina’ izatea. Zergatik izan behar ditugu arropa, musika edo hobbie berdinak?


Irantzu Garcia 1.C
KONFORMISMOA

Solomon Asch psikologoa konformismoari buruz egin zituen esperimentu asko, eta aukeratu dudan bideoan ateratzen den esperimentua haietako bat da.

Bideoa bi zatietan banaturik dago, baina, azkenean, gauza berbaraz hitz egiten dute: konformismoari buruz. Lehenengo zatian gela baten barruan sartzen ditu hainbat pertsona ikusmenarekin zerikusia daukan test bat egin nahi duela esanez. Orduan, gelara sartzen diren pertsona guztiek, bat izan ezik, aktoreak dira. Oso erraza da egin behar dutena: gezurra esatea, apropos. Baina, zer lortzen du Asch-ek horrekin? Lortzen dena da frogatzea jendea, taldearen prezioagatik, denek esaten edo egiten dutena kopiatzen duela.
Bideoarekin jarraituz, esperimenturako pertsona bat, edonork, aukeratzen du eta bideo honetan gorriz jantzita dagoen pertsona da. Sartzen denean, pertsona ikusmena testa egiten ari dela pentsatzen du, baina Asch-en esperimentuan dago sartuta. Horregatik, Asch eta beste pertsonek, aktoreak, jokatzen dute dena normala izango balitz.
Hasteko, pertsona horri esaten zaio zer egin behar duen. Hainbat paper daude marratxo batzuk erakusten dutenak; pertsona hori eta aktoreek aukeratu behar dute haietako marra bat, baztertuta dagoen marra bezalakoa dena. Hemen hasten zen esperimentu erreala!
Aktoreei esan zieten beti gezurra esatea ikusteko nola jokatuko zuen pertsona horrek.
Hori dela eta, Asch paperak erakusten hasten da eta, segidan, erantzun okerra ematen dute aktoreek. Lehenengo aldian, esperimentuko pertsona bera pentsatzen duena eta bere begiek ikusten dutena esaten du; baina, hori dela eta, besteak berari begiratzen geratzen dira, harriturik. Horregatik, hurrengoan, esperimentuko pertsonak besteek esaten dutena esaten du, nahiz eta bera erantzun okerra ematen ari dela badaki ere.
Azkenean, pertsona hori besteek esaten duten arabera erantzuten du. Horri deitzen zaio talde prezioa, eta konformismoarekin zerikusia dauka. Jendea azkenean beti egiten du taldeak egiten dutena, desberdina ez izateko eta lagunak zuri txarto ez ikusteko.

Bigarren zatian, talde presio eta konformismoari buruzko esperimentu bat da, baina honako hau igogailu batean gertatzen da. Esperimentu hau oso famatua da, baita lehengo zatiko esperimentua ere.
Igogailuan gertatzen dena gelan gertatzen den gauza antzekoa da. Pertsona bat sartzen da igogailuan baina ikusten du beste pertsonak, hiru kasu honetan, ateari sorbalda ematen hari dietela, horregatik, pertsona hori ere ateari sorbalda ematen dio, besteak egiten ari direlako. Baina pixka bat sailagoa egiteko, azkeneko irudietan, pertsonak atzerantz begiratzen ari dira, gero ezkerrerantz begiratzen ari dira eta ikusi al da nola txapela daukan pertsona beti begiratzen duela besteei edozer gauza egiten badute bera egin ahal izateko, beldurra daukalako talde guztia egiten dutena bera ez egitea. Honi deitzen zaio talde prezioa. Eta Asch-ek bi esperimentu hauekin erakutsi nahi zuen zer eragina zuten taldeak pertsonengan.

Emaitzak, esperimentuena, harrigarriak ziren. Jendea besteak egiten edo esaten zutena egiten zuten, nahiz eta txarto zegoela jakin. Zergatik gizakiok besteek egiten dutena kopiatzen dugu? Beldurra dugulako besteek zer esaten duten guri buruz? Edo bakarrik egotea ez dugulako nahi? Hainbat galderak daude gai honi buruz pertsonak nola diren jakin ahal izateko, baina horietako gutxi azaldu ahal dira beti beste galdera berriak sortzen direlako.

Itsaso Molinuevo 1c.KONDUKTISMO KLASIKOABideo honetan ikusi dezakegu konduktismo klasikoa (pavlov).

sujetua txakurra da eta salibazio reflexua lortu nahi dute bezte gauza batekin balditzatuz. Lehenengo

kasuan soinu batekinelkartu egin dute janaria, eta txakurra askenean soinua bakarrik

entzunez salibazio erreflexua egin zuen.

Baldintza horrekinanimalia ikasi egin zuen soinua zegoenenan janaria zegoela.


  • Baldintza estimulu batekin lortu dezakegu erreflexu ez ikasia?


PerroPavlov.jpgPavlov-en txakurrak ->

Horena deitzen zioten esperimentuko txakurrei.IvanPavlov.jpg

<- Ivan Pavlov

Pavlov-en teoria hiru zatitan
banatu dezakegu:
1.- Estimulua [ES]:
ES----->[ER]Erreflexua

ES=Janaria.
ER=Listu jariaketa.
2.- Baldintzapena:
Elkarketaren bidez egiten da,
ES(janaria) zerbaitekin
elkartu ad: Soinu bat.
ES+Soinua---------> ER
(listujariaketa)
3.- Ikasketa:
ES baldintza (soinua)-----> ER
(Listujariaketa)

Erreflexua ez ikasia da, baina ES baldintzarekin IKASI egin
Josune Rodriguez Martin, 1A.Jessica Magalhaes1a:Zientzialari batzuk biolentziaren kontrako experimentu bat froga nahi zuten, eta horretarako mutil hau autatzen dute.
Froga honek areto batean gertatzen da, hor mutilari gailu batzuk jarri zioten begietan eta egun batzuk pasatu behar zituen biolentzia eta bortzaketa buruzko bideoak ikusten. Horren ostean frogatu nahi zuten bere jarreran biolentziarik ez zegoela eta ala izan zen, ez zuen erabili biolentzia baiziketa hitzak.

Benetan bideo batzuengandik gure portaera edo pentsamenduak aldarazi ditzakegu?

Sarai Valdazo 1c:


UMEAK ETA JANARIA:
Umea ez du behar duenean jaten, eta gurasoak umea nahi duena ematen diote, goxokiak, patatak…
osasungarri ez diren hainbat gauza; umea zerbaitez elikatu dezan. Psikologa esaten duena da bazkaltzeko
ordua berezia egin behar dutela gurasoek, plater handi batean elikagai gutxi baina bariatuak jartzea
errekomendatzen die, horrela umea ez dau azkorik jango behartuta baina denetarik jango du.
Psikologaren beste errekomendazio bat da, elikagaiekin jolastea platerrak bereziak egiteko, hau da, umearen laguntzaz,
marrazkiak egitea janariarekin jateko orduan sari bat moduan jateko.
Bideo hau Behaviorismoarekin lotuta dago, kasu honetan psikologa sariarekin bakarrik konpontzen ditu umearen arazoak,
umea ondo sentitzen da eta jaten hazten da baina zenbat ? 6 urteko ume bat gorputzaren aldaketak izaten ditu eta
osasuntsu egoteko ondo jan behar du. Videoko umea ez du behar duen bezala jaten, psikologa zigorragaz ere jokatu behar
duela uste dut, umea azkenean gauza hoietara ohituko da eta gurasoak denborarik edo gogorik egiteko
ez dutenean umea txarrago jarriko da.Bideo hau aukeratu dot asko gustatzen zaidalako osasuntsu egotea eta uste
dudalako umeak osasuntsu egon behar direlako, psikologia arazo honeetan erabiltzea gustoko dot, kezkaturik dauden
guraso eta hainbat jendearen galderak erantzuten ditu psikologiak eta hori asko gustatzen zait.
Izango ditu psikologiak eguneroko bizitzan hain beharrezkoak dituguzan arazoen erantzunak ?

Shelley Sandin 1.a:
Bideo honetan ikusi ahal da ea zer egin dezakegu zoriontasuna lortzeko. 6 pauso jarraitzea esaten du; lehenengoa jarrera positiboa eduki behar dugula esaten du, bigarrena askatasuna behar dugula dio, harreman osasuntsuak ere bai, laugarrena dio behar dugula gure hobbiak aurkitu, bostgarrena esaten du besteei laguntza eskaini behar diogula eta askenik egiten badugula gausa onak errekonpensa potibioa izango dela.baina, hori egiten badugu benetan izango gara zoriontsu?

eta inportanteagoa, nork definitu ahal du zoriontasuna?

Adrian Zamora 1.D ZERTARAKO DAUDE EMOZIOAK?
Orain arte gure psikologia klaseetan “Psikologia eskolen” jokabide desberdinak aztertu ditugu. Benetan, urte honetan ikasgai berri hau ikusi arte, inoiz ez nintzela gai hauei buruz interesatu esan beharra daukat. Baina sakontzen hasi garenean psikologia eskola bakoitza hobeto aztertzeko, niri galdera batzuk burutik pasatu zitzaizkidan eta txarrena, hauei erantzunak aurkitzea ezinezkoa iruditzen zitzaidala konturatu nintzen. Psikoanalisiak haurtzaroan gertatutako traumak bizitza osorako zirela, eta baita gauzak gu pentsatzen dugunaren baino askoz garrantsitzuagoak direla erakutzi zidan, eta honek, Watsonen “Tabula rasa”-ren teoriarekin bat egiten zuela konturatzea lortu zuen.

Ikasi egin ditugun Psikologia Eskola eta Psikologo guztiek, sentimenduekin jolasten zuten haien metodoa ona zela frogatzeko. Batzuk ziotenaren arabera, konduktistek adibidez, jokabide bat errepikatzeko errefortzu positibo bat beharreskoa dela zioten.

Psikologo hauek asko jakin badakitela ikusten da, baina nor azalduko digu piskologiaren oinarria?

Psikologia sentimenduekin jolasten duen zientzia da. Zientzia honek gure zerebroaren alde primitiboenak ikertu eta erabili ondoren, ia edozein gauza lortzeko gai izango da, frogatuta dago, gizakia emozioak izango ez balitu, ez zen izango gaur egun garen modukoa.

Sentimenduak azken batean ezinbestekoak dira bizitzeko. Gure eguneroko bizitza imaginatzeko gai bagina, eta jendea sentimenduak ez balitu, gizarte robotizatu bat bezalakoa izango zen.

Emozioak ere oso garrantsitzuak dira, emoziorik gabe ez zelako inteligentziarik egongo, eta hau batez ere animalietatik desberdintzen gaituena da. Landareak ere ezin izango dituzte emoziorik ezta sentimendurik izan, arrazioa da ez dituztela nerbio sistemarik eta hauze bera da gure organismoaren inpultsoak aztertzen dituena eta horren ondrioz, emozioak eta sentimenduak izateko gai gara.

Horregaitik sentimenduek gizabanakoa kontrolatzen dute, eta adibide oso on bat da, etxera heltzen zarenean momentu horretan dituzun sentimenduak zer egingo duzun gauzak baldintzatuko ditu, adibidez, nekatuta eta triste bazaude, ziurrenik logelara joango zara eta ohean botako zarela, edo beste aldetik, pozik eta alai bazaude, gurasoei zer moduz egon zaren klasean kontatuko diezu.

Eta ni nire kabuz erantzuteko gai en naizen galdera hurrengoa da..

- Zertarako edo zergaitik sentimenduen baldintzapean bizi egiten gara?


Asier Gonzalez 1.D:Bideo honetan, ikusi dezakegu Stanley Milgram orain dela urte asko eginiko experimetuaren antzeko esperimentua egiten dute. Experimentuarekin ikusi nahi dena da, pertsona normal batek, ia noraino heldu ahal den aginduak jasotzen ari denean.

Experiemntu honetan, 3 persona parte hartzen dute parte. Horietako 2, aktoreak izango dira, eta bestea sujetoa. Aktore batek ikaslea izango da, bestea zientzalaria eta sujetoa, irakaslea. Irakasleak, ikasleari galderak egiten hasiko da, eta hau erratzen den bakoitzean dekarga elektriko bat emango dio. Gero eta galdera gehiago oker erantzuten duenean, deskarga elektrikoa gero eta gogorragoa izango da. Baina benetan, ikasleari ez dio deskargarik emango, sujetoak entzungo duena gizon baten oihuka izango da, eta pentsatuko du benetakoa dela.

Hasieran 15 V deskarga txiki bat ematen dio, baina azkenean 450 V deskargak emango dizkio. 450 V-ko deskarga batek, pertsona bat hil ahal du, baina, noraino harte helduko da sujetoa deskargak ematen? Eta utzi nahi duenean, zeini egingo dio kasu, zientzialariari edo bera nahi duena egingo du? Kapaza izango da, beste pertsona bat sufritzen ikustea eta jarraitzea minik egiten, bakarrik zientzialariak esaten dizkielako jarraitzeko? Erantzunak, harriturik utziko gaiuzte.

Milgram-ek esperientua egin baino lehen, pentsatzen zuen bakarrik pertsonen %5 ailegatuko zirela 450 V-ko deskarga eman arte, baina benetazko emaitzak ez dute hori esaten, %60 ailegatuko dira azkenerarte. Gehienak, entzuten dutenean ikasleari oihukan, esango diote zientzialariari ez dutela esperimentuarekin jarraitu nahi, eta oso gutxi dira kapazak zientzialariari aurkakoan jarri eta esperimentua utzi. Baina askok, ez dute ezer esaten, utzi nahi dutenean eta zientzialariak esaten dietenean jarraitzeko, ez dira kapazak beraiek nahi duena egiteko eta behartuta sentitzen dira jarraitzeko.

Harrigarria da ikustea nola pertsona asko ez dira kapazak ezetz esateko, ikusen dutenean pertsona batek beren erruagatik min asko hari direla pasatzen. Askok ez dute nahi baina azkenean jarraitzen dute hitzik esan gabe. Esperimentu bukatzen denean, asaltzen diete sujetuei, esperimentuko benetako helburua, zen ikustea nola irakaskleak konportatzen diren autoritaearen aurrean.

Esperimentu honetatik ateratzen dugun ondorioa da, pertsona batzuek hilko zutela beste batzuk, bakarrik zientzialaria dirudien pertsona bat esaten digulako.

Baina, noraino ailegatuko ginateke ezezt ez esateagatik? Ze limite daukagu, jakiten dugunean pertsona bati mina egiten ari garela? Zer egitera heldu ahal gara aginduak jasotzen ari ditugunean?Ane Hidalgo 1c:

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=VSevReFoIVY&feature=endscreen

AUTORITATEARI OBEDIENTZIA, MILGRAM

Bideo honetan ikusten den experimentua Autoritateari Obedientzia deritzo. Bideoan ikusten den bezala telebistako programa bat da, eta miloi bat euro daude jokoan. Jokalaria galderak egin behar dizkio gela batean dagoen pertsonari eta hau txarto erantzuten badu deskarga elektriko bat inposatzen dio. Zigor hau 30 voltiotik 400 eta pikura igotzen doa eta igo ahala beste aldean dagoen pertsona kexaka eta oihuka hasten da. Orduan jokalariek tonua igo egiten dute besteen kexak ez entzuteko eta horrela hain erruduna ez sentitzeko besteei mina ezartzen hari direla jakinda.Eszenatokian dagoen pertsona hori entzutean segitzearen edo ustearen aukera dauka baina bai aurkezlea bai ikusleak jarraitzeko presionatu egiten dute. Hori da experimentuaren helburua zenbat kasutan presioagatik jendea jarraitzeko prest dagoen beste aldean dagoen pertsonaren bizitza kontuan hartu barik jakitea .

Bideo hau psikologiarekin zerikusi handia dauka hain zuzen ere jendearen iritzia, zure pentsaera aldatzen duelako eta aukera propioak ez dituzulako hartzen, besteek pentsatzen dutena egiten baituzu.Bideo honetan agertzen diren pertsona guztiak ikusleen eta presentatzailearen presiopean daude jarraitzeko esaten diotelako eta jokalaria ez duela jarraitu nahi esaten duenean presentatzailea presiopean jartzen du eta honekin eraginkorra ez bada ikusleen iritzia eskatzen du. Hauek nola ez jarraitzeko esaten diote eta jokalaria normalean presioaren eraginpean jendearen iritzia kontuan hartu eta jarraitu egiten du beste aldean dagoen pertsonaren osasuna kontuan hartu gabe.

Bideo hau aukeratu dut oso interesgarria iruditzen zaidalako jendeari galdetzen badiozu programa horrelakoetan parte hartuko zenuke pertsona bati mina egiten diozula jakinez gero? Ohikoen erantzuna ezezkoa izango zen, baina gero han daudenean eta beste aldetik datozen garrasiak entzutean portzentaje oso baxua joan egiten da presioagatik. Zergatik ematen diogu hainbeste garrantzi besteek pentsatzen dutenari?


LEIRE RIVEIRO,1C:


National Geographic-ko bideo honetan, metanfetaminari buruz hitz egiten du, eta haren ondorioaz, mentalki batez ere.
Metanfetaminari munduko drogarik txarrena deritzo, arrazoi askorengandik, batetik, kokainaren hiperaktibitea eta euforia eragiten du, baina LSD-aren haluzinazioak ere, diferentzia da, mentanfetamina kontsumitzen denean 10 ordu inguru irauten duela, askoz ere gehiago beste drogei konparatuz, honek insomnioa eragiten du ere, 2 aste egon ahal da lo egin gabe, gainera bihotzaren pultsazioak azkartzen ditu eta gorputzeko tenperatura ere igotzen du; bestetik oso droga merkea da, supermerkatuetan saltzen diren produktuekin egin ahal delako, horregatik hain droga zabaldua bilakatzen ari da, gainera oso menpe bihurtzeko erraztasun izugarria dauka; aipatzekoa ere, eragiten dituen deformazio fisikoak, hortzetan batez ere, gehienak jausten direlako, eta horrek mandibula ere deformatzen du, aurpegiaren espresioa aldatzen du, espresio tristea bezala, kriston betzuloekin; eta azkenik, zerebroan kalte izugarria eragiten du, hasieran dopaminaren (daukagun hormona bat, zein posa eragiten du) jariaketa biderkatzen du asko, baina ailegatzen da momentu bat asko kontsumituz gero, zein dopaminaren konduktuak histen dira, horregatik depresioak eta gaixotasun psikologiko ugari eragiten ditu.45428.jpg001.jpgmeth-2.jpg

Droga guztiak bezala, psikologiarekin zerikusi asko ditu. Baina metanfetaminak konkretuki, dopaminaren hormonarekin eragin handia du. Dopaminak psikologikoki eragiten du, orduan metanfetaminak psikologia hori aldatu egiten du, dopaminaren jariaketa asko gehiagotzen duelako hasieran, eta gero haren konduktuak histen dituelako. Gainera guztiok dakigun bezala drogek psikologikoki gaixotasun asko dakarte, beste aldetik droga denez eta menpekotasuna sortzen duenez, horrek arazo psikologiko bat da.
Hautatu egin dut bideo hau, gustuko dudalako drogen mundua ezagutzea, nire ustez hori oso garrantzitsua da jakitea, gainera drogen ondorioak eta produzitzen dituen estimuluak jakitea interesgarria iruditzen zait.

Orduan,egon badira pertsonak zeinek asmatu dituzten mota honetako drogak, ez ahal dute farmazeutikoek asmatuko medikamentu batzuk zeinek estimuluen bidez hobeto zuzenduko dituzten zenbait gaixotasun psikologikoak?


Cristina Varas, 1A.


KONDUKTISMOA


John B. Watson XX. Mendeko psikologo famatuena izan zen. Psikologia saileko irakaslea eta behaviorismoaren bultzaile nagusia, ere. Dakigunez, Watson konduktismorekin esperimentatzen egon zen eta berak pentsatzen zuenez, jaiotzen garenean paper zuri moduko bat gara eta dakiguna, pixkanaka-pixkanaka bizitzan ikasten dugu. Watson oso esaldi famatua esan zuen, non baieztatzen du, portaera aldakuntza teknikak erabiliz lortuko ahal zuela berak nahi duen pertsona mota.

“Emaidazue hamabi ume osasuntsuak, ondo eratuak, nik irakasteko eta konprometitzen naiz bat aukeratzen eta nahi dudan edozein gauza batean espezializatzen.-Medikua, abokatua, artista edo lapurra barne. Haren gaitasunak, makurdurak, joerak eta arbasoen arraza baztertuz.”


Albert txikiaren esperimentua:

1920. urtean John B. Watson eta Rosalie Raynerek, Johns Hopkinsen unibertsitatean 8 hilabeteko ume batekin beldur baldintzapenaren esperimentu bat egin zuten. Watsonek esperimentu hau egin zuen Ivan Pavlov-en baldintzapen klasikoak ume baten beldur erreakzioa animali aurrean ezarri dezakeen erakusteko.

Beldurra nola dagoen erlazionatuta konduktismoarekin ikusi dezakezu?

Ume bat animali baten aurrean kontzientziatu ahal da, soinu gogor bat aldi berean sortuz?

Beldur hori beste animali batzuengan sortuko da ere?

Zenbat denbora iraungo du beldur horiek?

Beldur hori kentzeko zerbait egin dezakegu?

Esperimentu hau baliagarria izan da bizitzan?
Bideoan ikusten dugunez, Watsonek 8 hilabeteko ume osasuntsu batekin esperimentatzea erabakitzen du. Lehenengoz, konprobatzen du ea umeak animalien beldur den eta arratoiari beldurra ez daukadala ziurtatzean, baldintzapen beldurra arratoiarengan ipintzea erabakitzen du. Arratoi bat alboan ipintzen diote eta soinu gogor bat egiten dute umea ikaratzeko eta soinu gogor hori arratoiaren agerpenarekin erlazionatzeko. Prozesu hau aldi batzuetan errepikatu ondoren, ikus dezakegu nola umea sagua ateratzen denean asko ikaratzen dela. Eta ez bakarrik sagua ateratzean, arratoia beste animali batzuekin erlazionatzen du eta hile daukan edozein objektu edo animaliekin, (Papa Noelen maskara batekin, txakur batekin…) asko ikaratzen da.


Bideo honetako esperimentua asko gustatu zait, baina egia esan, Esperimentuaren amaiera ez jakitearren, Watsonek ume horren gainean sortutako fobia arriskutsua dela pentsatzen dut. Nire uztez fobia hori kendu ahal zitekeen metodo konduktismoarekin ere. Hala ere, Watson proposatutakoa interesgarria iruditu zait , pertsona bakoitzaren izaera bere bizitzaren ispilua dela ikustea.

Itxaso Olea. 1B:

Bideo honetan, ikusten da nola neska bat, arreba txiki bat eukitzen duela. Bideoan, hitz egiten du, haurra jaiotakoan arrebatxoa jeloskor jarriko zaiola. Egia esanda, neska hau, hume berria jaiotakoan, bazterturik sentituko da, eta bere gurasoek ez diotela kasurik egiten uste egingo du.

Bideo hau, egia da. Freudek ohartu zen honetaz. Freudek, erreakzio hau, Erregrezioa deitu zion, eta mekanismo defentsa barruan sartzen da. Erregresioan, ahizpak, humea etortzerakoan eta baztertuta sentitzerakoan, lehen egiten zuen periodo batzuetara bueltatuko da. Adibidez: Behatza miazkatzen ez bazuen, berriro miazkatuko du.

Bideo hau aukeratu dut, interesgarria iruditzen zaidalako gure burmuinak egin ahal duen lanagatik. Txikiak garenean, eta beste arreba bat edukiko baduzu, jeloskor jartzean eta portaera aldatzen baduzu, inkontziente egiten duzu edo ez? Eta benetan uste duzuna gertatzen ari da? zure gurasoak gutxiako maitatuko zaituzte beste hume bat familian egoteagatik? Hazten edo handitzen zoazenean, jeloskortasuna urrituko zaizu?
EXPERIMENTUAAukeratu dudan bideoa, egokia iruditu zait klasean konduktismoa ikasten ibili garelako hilabete hauetan zehar eta bideo honetan ondo nabari daiteke besteen kondukta nola eragiten gaituen gure jarreran.Igogailu batean egindako esperimentu bati buruz doa. Bertan, aktore batzuk eta sujeto esperimental bat momentu berean sartzen dira igogailuan. Sujeto esperimentala ez daki besteek prestatuta daudela posizio berdinean jartzeko eta guztiak hormari begira jartzen dira sujeto esperimentala izan ezik. Orduan, ikusterakoan kontrol taldea hormari begira daudela eta bera aterantz, desberdin edo arraro sentitzen hasten da eta besteen posizio berberdinean jartzea erabakitzen du. Hainbat pertsonei esperimentu berdina egin ondoren, argi ikus daiteke guztiak arraro sentitzen direla eta azkenean besteek dauden tokira begiratzen jartzen direla.GALDERAK:-Zergaitik eragiten gaitu hainbeste gure girokoak egiten

dutena?

-Zergaitik ez dugu egiten guk uste duguna ondo dagoela?

-Zergaitik besteek egiten dutenaren menpe gaude?Izaskun Aranzasti 1.D