BALDINTZATU DEZAKE KULTURAREN ETA GIZARTEAREN ERAGINA GURE PENTSAMOLDEAN?Ba bai, eragina oso handia da. Kultura bakoitza printzipio moral batzuk erakuzten dizkigu, printzipio hoiek gure barnean konturatu gabe itzazten dira eta honek eragin zuzena dauka gure pentsamoldean. Adibide argia da bideoa, bideoan ikusi dezakegu nola pertsonaren jatorriaren arabera erantzuna "Maitasuna zer den" galderari. Baina argi dago jatoria ez dela hemen garrantsia duen faktore bakarra, baita ere oso importantea da zein erlijiotan irakatsita zauden, nolakoak diren zure gurasoak eta baita ere zein hezkuntza sistematan irakatzi dizudan. Egia esateko oso argi dago jatorriak baduela eragin oso garrantsitzua erantsunetan baina beno, ez bakarrik honetan, zeren galdera bati nola erantzungo diozun eta egiazko egoera batean nola erantzungo duzun ere bariante asko dituen eragiketa bat bezalakoak dira, eta bideo honen bitartez ikusi dugunez, erantzunak ez dira inoiz berdinak izango ez jatorria ez familia eta ez erlijioari begiratuz.