KONDUKTISMOA

OINARRIZKO KONTZEPTUAK

Konduktismoa (hiru zatitan) Philip Zimbardok aurkeztua. Oso ona, teoria eta esperimentu interesgarrienen bilduma
  1. Tabula rasa, edo bizitzan zehar nola ia dena estimuluen bidez ikasten dugun. Erreflexuek nola bizirik irauten laguntzen duten. Ikasketa prozesuak jokabidean duen eragina. Pavlov eta baldintzapen klasikoa. Estimulu-erantzun ez ikasiak (errreflexuak), eta ikasketa baldintzatua (erantzun ikasiak).
  2. Konduktismo klasikoak gaixotasunak nola eragin ditzake. Inmunologia sisteman eraginez. Thorndike eta baldintzapen instrumentala: saria eta zigorra. Watson eta jokabide behagarriak eta ikasiak: Albert txikiak, saguak beldur ditu. Skinner: psikologia giza jokabidearen zientzia da: aurrekaria-jokabidea-ondoria.
  3. Skinnerren kutxa: errefortzuaren eragina. Baldintzapen eraginkorra. Ondorioak manipulatuz jokabidea aldatzen da (ikasketa). Indefensio ikasia eta terapia konduktuala.